Hållbarhet

Gigleer arbetar i den digitala gig-ekonomin, marknadsförs främst på sociala medier, främst media där

vår målgrupp befinner sig som Snapchat, Tik Tok, FB, Insta och LinkedIn men ibland även genom

influencer marketing som har en stor drivkraft. Gigleer som många andra bolag inom gig-ekonomin

påverkas som många andra branscher av globala hållbarhetsutmaningar. Som ett företag med fokus

på social påverkan förstår vi vårt ansvar att bidra till en mer hållbar framtid och att integrera

hållbarhetsaspekter i alla våra verksamhetsområden.

Gigleer ́s engagemang för hållbarhet

Gigleer tror på att vara en ledare inom hållbarhet och att bidra till en bättre värld. Gigleer ́s

hållbarhetsarbete kretsar kring de två områdena miljö (environmental) och socialt ansvar. Gigleer ́s

hållbarhetsarbete är en kontinuerlig process vilket bolaget strävar ständigt efter att förbättra. Gigleer

skall i den mån det är möjligt arbeta med kunder och partners för att skapa hållbara lösningar.

Miljö

Gigleer värnar om att bevara och skydda miljön i alla delar av verksamheten. Bolaget strävar efter att

minimera direkt och indirekt negativ miljöpåverkan och att kontinuerligt förbättra sin miljöpåverkan

genom att upprätthålla goda arbetsprocedurer och använda miljöfrämjande teknologi. Gigleer

arbetar främst med digitala verktyg därav är bolagets direkta miljöpåverkan relativt sett liten. För att

minska påverkan på miljön har Gigleer implementerat följande åtgärder:

– Energieffektivitet på koncernens kontor är i fokus.

– Miljövänliga alternativ vid inköp och resande.

– Digitala möten på distans istället för fysiska möten närhelst det är möjligt.

– Anställda kan arbeta hemifrån för att minska sitt resande.

– Återvinning av vårt avfall och källsortering på kontoret.

– Anställda uppmanas att minska användningen av papper och utskrifter.

– Att kontinuerligt gallra