Policy för integritet och dataskydd

GDPR

Dina personuppgifter och hur Gigleer hanterar dem Med personuppgifter menar vi den data som Gigleer samlar in och sparar om dig och hur du använder våra tjänster. Det är uppgifter som identifierar dig direkt eller indirekt. Uppgifterna använder vi på Gigleer för att erbjuda tjänster, förbättra våra tjänster, ge dig som användare en bättre upplevelse samt skicka erbjudanden som passar dina behov. Nedanstående information förklarar hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter i enlighet med GDPR.

TYP AV PERSONUPPGIFTER SOM GIGLEER SAMLAR IN

Kontakt- och personuppgifter

När du registrerar dig som användare hos Gigleer gör du det med din e-postadress eller ditt telefonnummer. Därefter samlar Gigleer in uppgifter som du själv anger i form av personnummer, namn, adress, telefonnummer, bankuppgifter, arbets- och utbildningshistorik samt kompetenser.

Information om dina tjänster

Gigleer sparar data om vilka tjänster du använder och på vilket sätt du som användare använder dem.

Supportärenden

När du kontaktar Gigleers kundtjänst så samlas den information som du uppger till Gigleer för att vår support ska kunna hjälpa dig. Så här samlar Gigleer in personuppgifter Gigleer samlar in och behandlar data enligt nedan:

 •  Uppgifter som du uppger själv när du blir och är användare hos Gigleer.

 •  Information du själv uppger när du kontaktar Gigleer i form av kommentarer, chattkonversationer, e-post och inspelade samtal.

 •  Data som skapas när du använder Gigleers tjänster, t.ex. när du besöker och använder Gigleers hemsida, plattform och dess tjänster.

 •  Data som samlas in via cookies när du använder vår hemsida och vår plattform.

Det här använder Gigleer dina personuppgifter till

För att Gigleer ska behandla din data krävs det att någon av följande rättsliga grunder uppfylls:

 •  Gigleer har fullgjort avtalet med dig

 •  Du ska fullgöra en rättslig förpliktelse för Gigleer

 •  Behandlingen av data ligger i ditt och Gigleers intresse

 •  Gigleer har fått ditt godkännande för behandling av data.

För att Gigleer ska erbjuda sina tjänster till dig behöver vi behandla dina personuppgifter. Nedan hittar du information om vad Gigleer använder din data till. Det framgår även vilken rättslig grund behandlingen av datan grundar sig i.

Erbjudande av tjänster

Gigleer behandlar kontakt-och personuppgifter för att kunna identifiera dig som användare och kund samt för att hantera och leverera de tjänster som Gigleers plattform erbjuder. Gigleer behöver uppgifterna även för att hantera fakturering och betalning av tjänster som du beställt och använder enligt Gigleers allmänna villkor.

Rättslig grund: Fullgörande av avtal.

Kommunikation och support från Gigleer

Gigleer kan komma att använda personuppgifter från tidigare kontakter för att kunna erbjuda dig bättre hjälp. Gigleer använder dina kontaktuppgifter och information om de tjänster du som användare använder som grund till fakturor, nyhetsbrev, viktig information om dina tjänster, erbjudanden och tips om hur du kan använda våra tjänster.

Rättslig grund: Intresseavvägning, samtycke och fullgörande av avtal.

Utveckling av Gigleers tjänster och produkter

Gigleer behandlar dina personuppgifter kring hur du använder Gigleers tjänster samt kontakt med Gigleer som underlag för att förbättra din användarupplevelse och Gigleers tjänster generellt.

Rättslig grund: Intresseavvägning och samtycke.

Marknadsföring

För att Gigleer ska kunna marknadsföra relevanta tjänster till dig enligt dina behov behandlar Gigleer dina personuppgifter för att se vilka tjänster du använder och hur du använder dem.

Rättslig grund: Intresseavvägning och samtycke.

Säkerhet

Gigleer behandlar dina personuppgifter i syfte att upptäcka och förhindra följande:

 •  Missbruk

 •  Intrångsförsök

 •  Lagbrott

 •  Strider mot Gigleers villkor

Rättslig grund: Fullgörande av avtal samt rättslig förpliktelse.

Lagstadgade skyldigheter

Gigleer behandlar personuppgifter i syfte att rätta sig efter de krav som lagen ställer.

Rättslig grund: Rättslig förpliktelse.

Så här länge sparar Gigleer personuppgifter

Gigleer sparar personuppgifter så länge det finns ett dokumenterat syfte. Du kan som användare kontakta Gigleers dataskydssombud för närmare detaljer. Vem Gigleer lämnar personuppgifter till

Partners- och underleverantörer

Gigleer har avtal med samtliga partners och underleverantörer inom EU samt EU standardavtalsklausuler för alla utanför EU. Avtalen reglerar bland annat vilka personuppgifter som behandlas, varför en specifik behandling görs, hur personuppgifterna skyddas samt hur personuppgifterna ska behandlas. Gigleer eftersträvar att aldrig dela fler personuppgifter än nödvändigt med respektive partner.

Marknadsföring och analys

Partner Personuppgifter som delas och varför

Google Analysdata via tredjepartscookie för marknadsföring och webbanalys för att förbättra våra tjänster.

Facebook Analysdata via tredjepartscookie i marknadsföringssyfte.

Mailchimp Data för att kunna skicka ut relevanta erbjudanden och information.

Leverans av erbjudna tjänster

Partner Personuppgifter som delas och varför

Amazon Data som krävs för att kunna leverera Gigleers plattform och dess tjänster.

Fortnox Data som krävs för att kunna följa betalningar och uppfylla bokföringslagen.

Mandrill Data för att kunna skicka e-post till användare.

Inkassogram Data som krävs för att kunna bedriva inkassoverksamhet

Övrigt

Partner Personuppgifter som delas och varför

Zendesk Data som krävs för att leverera supporttjänster.

Myndigheter

På begäran kan Gigleer enligt lag och myndighetsbeslut vara skyldigt att lämna ut vissa personuppgifter till exempelvis Polisen.

Så skyddar Gigleer dina personuppgifter

Gigleer använder sig av industristandarder för att lagra, behandla och kommunicera känslig information som exempelvis personuppgifter och lösenord på ett säkert sätt. Det handlar till exempel om SSL/TLS, PGP och envägs hash-algoritmer. Skyddet implementeras med systematiska, organisatoriska och tekniska åtgärder för att säkerställa integritet, sekretess och tillgänglighet.

Du bestämmer över dina personuppgifter

Du bestämmer över dina egna personuppgifter. Det innebär att du avgör vilka uppgifter du vill lämna samt vilken behandling av dina personuppgifter du godkänner, och du kan återkalla ditt samtycke när du önskar. Observera dock att vi behöver vissa personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig. Om du väljer att återkalla ditt samtycke kan det innebära att vi inte kan tillhandahålla alla våra tjänster till dig.

Dina personuppgifter när du inte längre är användare

När du som användare avslutar ditt konto tar Gigleer bort alla personuppgifter om det ej finns ett syfte för framtida behandling. Data som ej raderas är data som krävs enligt bokföringslagen.