Investments relations

Är du intresserad av att investera i Gigleers tillväxtfas är du välkommen att kontakta oss för att erhålla mer information om bolaget.